Home Corona

Corona

Het waarborgen van de veiligheid en gezondheid van kinderen, ouders en medewerkers is sinds het coronavirus een nog groter onderdeel geworden binnen onze organisatie. Graag leggen we je uit hoe we ervoor zorgen dat CompaNanny een veilige plek is én blijft.

Kies een categorie

Welke regels gelden er wat betreft afstand houden?

We volgen de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. Dit betekent dat er tussen volwassenen altijd 1,5 meter afstand bewaard moet worden. Specifiek zijn onderstaande maatregelen met betrekking tot de onderlinge afstand van kracht op de vestigingen:

 • Tussen kinderen onderling hoeft geen 1,5 meter afstand bewaard te worden;
 • Tussen medewerkers en kinderen tot 12 jaar hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden worden.
 • Tussen medewerkers onderling en tussen ouders en medewerkers moet altijd 1,5 meter afstand bewaard worden.
Wanneer mag mijn kind niet naar de opvang komen?

We volgen de beslisboom van het RIVM. Deze beslisboom is een leidraad waarmee je kunt beoordelen of je kind wel of niet naar CompaNanny/school mag. Er is één beslisboom voor kinderen van 0 jaar t/m 12 jaar.

Wat als mijn kind chronische klachten heeft?

Bij chronische verkoudheidsklachten volgen we de richtlijnen van het RIVM en de GGD. Het RIVM zegt hierover het volgende: Als het kind elk jaar hooikoorts heeft of chronisch verkouden is, dan herkent u de klachten. Het kind mag dan gewoon naar school of de kinderopvang. Twijfelt u, of zijn de klachten anders dan u gewend bent, houd het kind dan thuis tot de (nieuwe) klachten voorbij zijn.

De GGD geeft als belangrijke voorwaarde dat ouders en Nannies samen overeenstemming moeten bereiken en daarom samen verantwoordelijk zijn. Dit betekent dat als je kind dus last heeft van hooikoorts, bekende klachten of chronische verkoudheid en er vanuit ouders en Nannies geen zorgen zijn voor verdere klachten, je kind gewoon welkom is. Op het moment dat er wél nieuwe klachten zijn, blijft je kind thuis of wordt je kind opgehaald. Dit blijft van kracht. Als de klachten vervolgens langer aanhouden, kan je kind in aanmerking komen om getest worden. Bij een negatieve test is jouw kind weer welkom. Op deze manier voorkomen we hopelijk langdurig verzuim.

Welke richtlijnen hanteert CompaNanny wat betreft vakanties (in het buitenland)?

Ga je binnenkort op vakantie in het buitenland of ben je onlangs op vakantie geweest? Bekijk dan hier de bijbehorende richtlijnen. Wij volgen hierin het advies van de Rijksoverheid.

Wat zijn de regels als een gezinslid corona heeft?
 • Kinderen moeten 10 dagen thuisblijven vanaf het laatste risicovolle contact met de besmette persoon. Dit geldt als er sprake is van geen strikte zelfisolatie.
 • Als de besmette persoon wél in strikte zelfisolatie (zonder risicocontact met huisgenoten) kan, dan mogen alle overige huisgenoten (dus ook kinderen) na 10 dagen quarantaine weer naar buiten/opvang/school/werk. Mits ze geen klachten hebben ontwikkeld.

Kortom; kinderen moeten nadat de besmette persoon 24-uur klachtenvrij nog 10 dagen in quarantaine. Mits er geen sprake is van strikte zelfisolatie. 

Wanneer moet je als ouder thuisblijven?

Ook hier is een beslisboom voor opgesteld door Boink. De beslisboom is ontwikkeld op basis van het advies van het RIVM.  

Vanaf welke leeftijd moet mijn kind getest worden?

Kinderen tot groep 2 (tot 6 jaar) van de bassischool hoeven niet getest worden bij verkoudheidsklachten of koorts. Testen mag wel, maar dit is geen dringend advies. Als je kind wel ernstige klachten heeft die passen bij het coronavirus, bel dan de huisarts. De arts kan vervolgens bepalen of je kind toch getest moet worden. Heeft je kind klachten en is hij of zij onderdeel van een bron- en contactonderzoek van de GGD? Dan geeft de GGD advies over het testen.  

Hoe gaat CompaNanny om met contactmomenten, zoals overdrachten?

Onze werkwijze hebben we op een aantal vlakken aangepast, omdat veiligheid voorop staat:

 • Met ouders die hun kind voor het eerst komen brengen, zullen wij de intake telefonisch doen. We bespreken dan ook het wenschema.
 • De overdrachten zullen met name digitaal worden gedaan, zowel in de ochtend als in de middag. Hierbij verzoeken wij je om de overdracht en eventuele bijzonderheden voor het brengen in het logboek te schrijven. Daarnaast is het prettig als je het dagboek al gelezen hebt voor het haalmoment in de middag. Dit zorgt ervoor dat de fysieke contactmomenten kort gehouden kunnen worden, maar dat wij wel alle nodige en waardevolle informatie met elkaar delen.
 • Mochten er bijzonderheden zijn of behoefte aan een langere mondelinge overdracht, dan kan dat natuurlijk. Dit zal dan telefonisch plaatsvinden.
 • We verzoeken je de haal- en brengmomenten kort te houden. Het brengen en halen gebeurt door maximaal één volwassene. Indien mogelijk, zonder andere kinderen.
 • Het dragen van een mondkapje voor ouders is verplicht sinds 1 december.
Moet ik mijn kind in tijdsblokken brengen?

Ja, om het brengmoment goed en veilig te laten verlopen werken wij met tijdsblokken waarbinnen kinderen gebracht kunnen worden. Alle vestigingen hebben dit voor hun eigen locatie en op groepsniveau uitgewerkt. Dit overzicht is gedeeld via het ouderportaal. Hierin staat het volgende;

 • Tijdblok waarin jij jouw kind(eren) kan brengen
 • Groep specifieke werkwijze rondom brengen en halen
 • Vestiging specifieke informatie omtrent looproutes, veiligheid en hygiëne etc. Wij realiseren ons dat het brengen in de aangegeven tijdblokken voor uitdagingen kan zorgen. Mocht het niet mogelijk zijn om je kind(eren) te brengen binnen het aangegeven tijdblok, hebben wij hiervoor alle begrip. Toch vragen wij je met klem zo veel mogelijk rekening te houden met de aangegeven tijdblokken om zo de ‘spitsmomenten’ te minimaliseren en de 1,5 meter afstand tussen ouders onderling en tussen medewerkers en ouders te kunnen waarborgen.
Hoe verloopt een rondleiding momenteel?

Om ervoor te zorgen dat je onze vestiging(en) op een veilige manier kunt bezoeken, vragen we je rekening te houden met de volgende maatregelen:

 • Per rondleiding geldt een maximum van 1 persoon en we vragen je geen kinderen mee te nemen
 • We houden 1,5 meter afstand
 • We schudden geen handen
 • We vragen je bij binnenkomst je handen te desinfecteren
 • We betreden geen groepen waar kinderen aanwezig zijn
 • Blijf thuis bij verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwdheid
 • Het dragen van een mondkapje is verplicht.
 • Een rondleiding met masker duurt maximaal 20 minuten
Kan ik ook een digitale rondleiding volgen?

Ja, dat kan! Neem contact op met Customer Care en zij zullen je een digitale 360° tour toesturen van de vestiging naar keuze. Zo kun je toch alvast even binnen kijken!

Hoe werkt de compensatieregeling?

De opbouw van de factuur van de kinderopvang is altijd als volgt; een deel van de kosten voor de kinderopvang krijg je vergoed via de kinderopvangtoeslag en een deel is voor jouw eigen rekening, ‘de eigen bijdrage’. Het gehele bedrag van de factuur betaal je de kinderopvangorganisatie waarna de overheid een deel, via de kinderopvangtoeslag, weer aan jou vergoedt. De overheid compenseert tijdens de sluitingen door COVID-19 de eigen bijdrage van ouders tot aan het maximum uurtarief dat de Belastingdienst hanteert. Gedurende de compensatieregelingen kunnen er geen ruildagen worden opgebouwd.

Als mijn inkomsten veranderd zijn, moet ik dit dan aangeven bij de Belastingdienst?

Ja, vergeet niet actie te ondernemen indien jouw/jullie inkomen is veranderd. In dat geval vraagt de Belastingdienst dit zo snel mogelijk door te geven via mijn toeslagen. Wanneer jouw inkomen daalt, krijg je een hoger bedrag aan kinderopvangtoeslag. Deze wijziging kan de Belastingdienst dan bij de volgende uitbetaling van de kinderopvangtoeslag verwerken.

Hoe verliep de compensatie in de periode van 16 tot 11 mei?

CompaNanny heeft het verschil tussen het bovenstaande maximum uurtarief en het uurtarief van CompaNanny aan ouders terugbetaald voor de periode 16 maart tot 11 mei. Dat betekent dat ouders de kosten over deze periode in zijn geheel hebben teruggekregen; een deel via de overheid in de vorm van een subsidie en een deel via CompaNanny.

Hoe verloopt de compensatie in de periode van 16 december tot 25 januari?

CompaNanny heeft besloten tijdens deze sluiting alleen ouders te vergoeden die geen gebruik maken van de noodopvang, dit zal per maand worden bekeken. Zij ontvangen de volledige eigen bijdrage van CompaNanny retour. Daarnaast ontvangen alle ouders ongeacht of zij wel of geen gebruik maken van de noodopvang hun eigen bijdrage retour voor woensdag 16 december. Ouders die wel gebruik maken van de noodopvang vanaf donderdag 17 december krijgen, voor al hun contractdagen in december, geen restitutie van de eigen bijdrage. Indien zij ook in januari gebruik maken van noodopvang ontvangen zij ook voor die maand geen restitutie van de eigen bijdrage. Ouders die naast hun contractdagen, extra opvang afnemen, zullen hiervoor niet worden gefactureerd. Dus ook de eigen bijdrage zal niet in rekening worden gebracht. Op een aantal BSO’s zijn, in overleg met de scholen, de openingstijden uitgebreid ook deze uren zullen niet in rekening worden gebracht. Hiervoor is gekozen om ouders zo goed mogelijk te ontlasten en scholen in staat te stellen zich te richten op het bieden van digitaal onderwijs.

Wat moet ik doen om deze compensatie terug te krijgen?

Hier hoefde je in principe niets voor te doen. Het geld dat je van de overheid hebt ontvangen of nog zal ontvangen, wordt gestort door de Sociale Verzekeringsbank (SVB), op dezelfde rekening waarop je de kinderopvangtoeslag ontvangt. Ouders die gebruik maken van kinderopvang via een gemeentelijke regeling worden via de gemeente gecompenseerd voor de eigen bijdrage.

Ook voor de terugbetaling van CompaNanny, hoefde je niets te doen. Dit bedrag is inmiddels verrekend voor de periode 16 maart tot 11 mei en zal begin 2021 worden verrekend voor de periode 16 december tot 18 januari.

Wat als ik geen kindertoeslag ontvang, ontvang ik dan ook een compensatie?

CompaNanny maakt geen onderscheid tussen ouders die wel of geen Kinderopvang toeslag (KOT) ontvangen, de bovengenoemde informatie geldt ook voor deze ouders. De overheid heeft aangegeven ook alle ouders die geen KOT ontvangen te volledig vergoeden, voor beide COVID-19 sluitingen.

Wat zijn de openingstijden van de BSO tijdens de sluiting (december/januari)?

Tijdens de sluiting van 16 december tot 18 januari worden de BSO openingstijden, per BSO, bepaald in overleg met de scholen. Alle informatie hierover wordt gedeeld via het Ouderportaal.

Voor vragen verwijzen we je graag naar jouw Vestigingsmanager. Zodra de scholen weer openen zal het standaard BSO rooster weer ingaan.

Wat zijn de tijden waarop ik mijn kind mag brengen?

Om het brengmoment goed en veilig te laten verlopen werken wij met tijdsblokken waarbinnen kinderen gebracht kunnen worden. Alle vestigingen hebben dit voor hun eigen locatie en op groepsniveau uitgewerkt. Dit overzicht is gedeeld via het Ouderportaal. Hierin staat het volgende:

 • Tijdblok waarin jij jouw kind(eren) kan brengen
 • Groep specifieke werkwijze rondom brengen en halen
 • Vestiging specifieke informatie omtrent looproutes, veiligheid en hygiëne etc.

Wij realiseren ons dat het brengen in de aangegeven tijdblokken voor uitdagingen kan zorgen. Mocht het niet mogelijk zijn om je kind(eren) te brengen binnen het aangegeven tijdblok, hebben wij hiervoor alle begrip. Toch vragen wij je met klem zo veel mogelijk rekening te houden met de aangegeven tijdblokken om zo de ‘spitsmomenten’ te minimaliseren en de 1,5 meter afstand tussen ouders onderling en tussen medewerkers en ouders te kunnen waarborgen.

Hoe meld ik mijn kind af/ Hoe vraag ik een ruildag aan? (kinderen tot 4 jaar)

Om goed overzicht te houden en onze personeelsplanning te kunnen maken, verzoeken wij je om de afwezigheid van je kind(eren) voor de kinderen van 0 tot 4 jaar in het Ouderportaal te registreren.

Ruildagen zijn aan te vragen op basis van beschikbaarheid en vanuit veiligheidsoverwegingen kunnen ruildagen alleen plaatsvinden op de eigen groep. Meer informatie over het Ouderportaal en het afmelden vind je in de handleiding van het Ouderportaal.